Open Conference Systems, 10th anniversary of the Croatian geomathematical section

Font Size: 
IZGRADNJA HRVATSKOGA GEOLOŠKOG, POGLAVITO GEOMATEMATIČKOGA, NAZIVLJA
Josipa Velić

Last modified: 2018-03-07

Abstract


Jedna od vrlo važnih zadaća Geomatematičkoga odsjeka Hrvatskoga geološkog društva je i razvoj geološkoga, poglavito geomatematičkoga nazivlja ali i nazivlja iz srodnih područja i polja znanosti,  i to kao dijela stvaranja nacionalnoga stručnog nazivlja. Poznato je kako je unutar hrvatske geologije daleko najviše razvijeno, sistematizirano, publicirano i spremljeno upravo hrvatsko geomatematičko nazivlje. Ono je uneseno je u Strunu 2013. godine i temelji se na građi preuzetoj iz Geomatematičkoga rječnika trojice autora objavljenoga 2008. Tijekom siječnja 2014. nadopunjeno je geomatematičko nazivlje u Struni u sklopu istraživanja i popularizacije geomatematike na projektu Razvoj geomatematičkih metoda u analizi neogenskih taložnih okoliša hrvatskoga dijela Panonskoga bazenskog sustava voditelja T. Malvića, unutar programa Potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu. Sljedeća nadopuna geomatematičkoga nazivlja izrađena je 2015. unutar  doktorskoga seminara Ivane Mesić Kiš. Treći prilog odnosnoga nazivlja  načinjen je u 2016. uporabom dvaju radova na I. hrvatskom geomatematičkom i skupu o geološkom nazivlju.   Hrvatski terminološki portal recentno je središnje mjesto okupljanja suvremene terminološke građe na hrvatskom jeziku koji smatra da je među najplodonosnijim suradnjama njihova terminološkoga tima izvan sustava projekta Hrvatske zaklade za znanost zasigurno ona s izv. prof. dr. sc. Tomislavom Malvićem i suradnicima s Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta i Prirodnoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Ine d.d. Danas se veći dio izrade hrvatskoga geološkoga i geomatematičkoga nazivlja može naći upravo u okvirima Hrvatskoga terminološkoga portala.

Keywords


Geomatematika, Geologija, Hrvatsko nazivlje, Geomatematički odsjek, Hrvatsko geološko društvo, Republika Hrvatska

Full Text: DOC