Open Conference Systems / RGNF, Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016

Font Size: 
Izračun 1D variograma, primjer pješčenjačkih ležišta i njihove krovine polja Šandrovac
Marko Vekić

Last modified: 2016-10-15

Abstract


Polje Šandrovac smješteno je u sjevernom dijelu Bjelovarske subdepresije. Ležišta u polju su litološki heterogena te sadrže znatnu količinu CO2 u otopljenom i prirodnom plinu. Geostatistički alat korišten u ovom radu zove se variogram. Variogramom se određuje koje su vrijednosti skupa podataka na određenoj udaljenosti još uvijek u zavisnosti. Variogrami u ovom radu su izrađeni u računalnom programu Variowin, a postupak izrade, kao i parametri variograma opisani su u poglavlju 2. U tom poglavlju dan je opis variograma, opis njegovih parametara kao i variogramski modeli koji se koriste u geostatistici. Nadalje, dane su detaljne upute izrade variograma u računalnom programu Variowin koje su popraćene slikama. U poglavlju 3 prikazani su podatci korišteni u izradi variograma, izrađeni variogrami te aproksimacija variograma matematičkim modelom. Korišteni su pravi podatci za ležište te „umjetni“ podatci za krovinu. Na temelju tih podataka načinjeni su variogrami te aproksimacija variograma teorijskim modelom. Zaključeno je da se variogrami dobiveni na temelju pravih podataka za ležište ne mogu aproksimirati niti jednim od mogućih teorijskih modela, stoga je takav slijed događaja (taloženja) prikazan grafički slikama. Variogrami dobiveni na temelju „umjetnih „podataka za krovinu aproksimirani su eksponencijalnim modelom.

Ključne riječi: polje Šandrovac, geostatistika, variogram, Variowin, teorijski modeli


Keywords


Geostatistics

Full Text: DOC  |  PDF