Open Conference Systems, Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016

Font Size: 
Netočnosti u proračunu tamnog leta meteorita
Zeljko Andreic

Last modified: 2016-10-10

Abstract


Tamni let naziv je za završni dio putanje meteorita na kojem je on već toliko usporen zemljinom atmosferom da više nije vidljiv. Jedini način da se donekle predvidi moguće mjesto pada meteorita iz zabilježenog svijetlog traga je fizikalni proračun tamnog leta. Nažalost velik dio detalja o samom meteoritu je nedostupan čak i u situaciji kad je svijelti let vrlo detaljno zabilježen, pa je zbog toga rezultat proračuna tamnog leta samo približan. U radu se diskutiraju nesigurnosti u proračunu izazvane nepoznavanjem najvažnijih detalja koji utiću na odvijanje tamnog leta (oblik meteorita, njegova rotacija za vrijeme leta, s time povezani koeficijent otpora i konačno atmosferski uvjeti). Na kraju je opisana statistička metoda određivanja mogućih mjesta pada modeliranjem očekivanih varijacija nepoznatih parametara monte-karlo metodom. Najvažniji zaključak koji proizlazi iz modeliranja je da se nesigurnost u položaju točke pada  mjeri u kilometrima.


Keywords


meteorit, tamni let

Full Text: DOC  |  PDF