Open Conference Systems, Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016

Font Size: 
Prilagodba odstupanja prostorne procjene količine oborine pomoću automatskih meteoroloških postaja
Toni Jurlina

Last modified: 2016-10-11

Abstract


Količina oborine se mjeri meteorološkim postajama i meteorološkim radarima. Rasprostranjenost meteoroloških postaja obično je mnogo manja od idealne, za hidrološke i meteorološke modele ona je nedovoljne rezolucije. Često se atmosferski sustavi koji donose oborinu razviju na području slabe pokrivenosti meteorološkim postajama i tada kriva informacija ulazi u atmosferski i hidrološki model. Rezultati toga su loše vremenske i hidrološke prognoze. Meteorološki radari za razliku od meteoroloških postaja daju prostornu raspodjelu količine oborine, no oni oborinu ne mjere kao što to čine postaje već je procjenjuju. Obzirom da takva procjena varira o brojnim atmosferskim i tehničkim čimbenicima, nerijetko se dogodi da meteorološki radar krivo procijeni stvarnu količinu oborine u određenom području. Zato je potrebno kalibrirati prostornu raspodjelu oborine meteorološkim radarima pomoću točkastih mjerenja oborine meteorološkim postajama te tako dobiti najbolju moguću prostornu raspodjelu količine oborine.

Keywords


Meteorološki radar, meteorološka postaja, oborina, atmosferski model, hidrološki model

Full Text: DOC  |  PDF