Open Conference Systems, Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016

Font Size: 
Hrvatski rječnik odabranih geomatematičkih i geostatističkih pojmova
Ivana Mesić Kiš

Last modified: 2016-10-05

Abstract


Važnost geostatistike i geomatematike u suvremenoj geologiji dokazana je već brojnim stručnim radovima i istraživanjima. Navedene znanstvene grane osobito se koriste kod analize, obrade podataka i prikazu prostorne distribucije odabranih geoloških varijabli. Kako bi ispravno mogli pristupiti analizi i obradi podataka, potrebno je poznavati stručnu terminologiju. Razvoj geomatematike u Hrvatskoj tek je u zamahu pa je nužno pružiti znanstvenicima, ali i drugim entuzijastima koji se žele okušati u tom području, odgovarajuće terminološke smjernice. Objavljeno je već nekoliko rječnika i pojmovnika, ali je takve uratke potrebno stalno proširivati. U ovome rječniku je tako dan opis 24 geomatematičkih i geostatističkih pojmova uz pripadajuće napomene, jednadžbe i slike. Pojmovi su vezani uz metode procjene i interpolacije, a kao takvi su vrlo bitni u geološkom kartiranju i istraživanju.


Keywords


geomatematika, geostatistika, hrvatsko nazivlje, definicije

Full Text: DOC  |  PDF