Open Conference Systems, Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016

Font Size: 
Statistička obrada troškova odvajanja pridobivene slojne vode iz pješčenjačkih ležišta Savske depresije
Josip Ivšinović

Last modified: 2016-10-02

Abstract


Slojna voda se pridobivatijekom radnog vijeka ležišta ugljikovodika zajedno s naftom i/ili plinom,uglavnom predstavljajući dominantan fluid iscrpka. Određuje mnoga geološka inaftno-inženjerska svojstva u tom prostoru. U radu je obrađeno polje nazvano A upoodmakloj fazi eksploatacije, a nalazi se u zapadnom dijelu Savske depresije.Troškovi odvajanja, uz utiskivanje slojne vode, predstavljaju kodnaftno-plinskih polja u poodmaklom razdoblju pridobivanja značajnu komponentu ukupnih troškova. To uodređenom trenutku može biti presudno za izračun točke pokrića i za poslovnuodluku o nastavku eksploatacije ugljikovodika na takvim poljima. U radu sustatistički obrađeni podatci prikupljeni u razdoblju od 2009. do 2015. godineza naftno-plinsko polje A. Prikupljeni podatci su statistički obrađeni te jenapravljena analiza osjetljivosti troškova koji u ukupnome trošku imaju najvećiudio. Rezultat proračuna ukazuje kako je takva analiza i statistička obradatroškova odvajanja slojne vode uvod u racionalizaciju i optimizaciju utisno-vodnog sustava.

Keywords


Ekonomika slojne vode, statistička obrada podataka, analiza osjetljivosti, Savska depresija

Full Text: DOC  |  PDF