Open Conference Systems, Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016

Font Size: 
Hrvatski rječnik odabranih geomatematičkih pojmova iz ekonomske geologije i geološke vjerojatnosti
Tomislav Malvić, Josipa Velić

Last modified: 2016-10-05

Abstract


Svako potencijalno otkriće ugljikovodika prolazi kroz fazu procjene različitih geoloških kategorija kojima se određuje postoje li geološki uvjeti za stvaranje i očuvanje ležišta. Slična metodologija može se primijeniti na još neke vrste ležišta mineralnih sirovina (poput ugljena, geotermalne vode itsl.). Konačan rezultat je predstavljen kroz vjerojatnost postojanja pretpostavljenog ležišta (izraženom vrijednošću u intervalu 0-1). To je važna, no ne i jedina, varijabla kojom se računa isplativosti daljnjih ulaganja. Ona ovise i o investicijskom riziku pojedinca ili tvrtke, a što je usko povezano s dostupnim budžetom, planiranim troškovima, očekivanoj vrijednosti otkrića, te očekivanoj dobiti. Postoji niz pojmova, jednadžbi i grafikona kojima se takve varijable mogu procijeniti. Opisane su u nizu inozemnih radova, ali i nekoliko koje su objavili hrvatski autori. Upravo su oni bili temelj za izdvajanje takvih pojmova i njihovo uvođenje u hrvatsko geomatematičko nazivlje po prvi puta.


Keywords


ekonomska geologija, nazivlje, geološka vjerojatnost, funkcija korisnosti, očekivana vrijednost, geomatematika

Full Text: DOC  |  PDF