Open Conference Systems, Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016

Font Size: 
Primjena umjetnih neuronskih mreža u kartiranju ležišta ugljikovodika, primjer EK markera RS5 u Bjelovarskoj subdepresiji
Marijan Šapina

Last modified: 2016-10-05

Abstract


U ovomu radu su prikazani rezultati uspješno primijenjene metode umjetnih neuronskih mreža u kartiranju ležišta ugljikovodika. Kartirana, odnosno, izlazna varijabla je bila dubina, a kartirana je s obzirom na dvije ulazne varijable, koordinate x i y. Promatrano područje je EK marker Rs5 u Bjelovarskoj subdepresiji unutar Dravske depresije koja je dio hrvatskog dijela Panonskog bazenskog sustava. Algoritmom umjetne neuronske mreže izrađenim u programu za statističku obradu „R“ dobivena je arhitektura mreže koja daje „najbolje“ izlaze, tj. izlaze s najmanjom pogrješkom u odnosu na ulazni skup podataka. Ta mreža se sastojala od četiri sloja, od čega dva skrivena koji su imali 10 i 6 neurona. Kao najbolji algoritam pokazao se algoritam s povratnim postupkom. Ukupna kvaliteta rezultata i načinjene karte je obrađena statističkom analizom i usporedbom s drugim često korištenim metodama kartiranja kao što je metoda običnog krigiranja. Usporedba je načinjena metodom kros-validacije.

Keywords


Bjelovarska subdepresija, geomatematika, kartiranje, kros-validacija, umjetne neuronske mreže

Full Text: DOC  |  PDF