Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

General Papers

Hrvatski rječnik odabranih geomatematičkih i geostatističkih pojmova DOC PDF
Ivana Mesić Kiš
Hrvatski rječnik odabranih geomatematičkih pojmova iz ekonomske geologije i geološke vjerojatnosti DOC PDF
Tomislav Malvić, Josipa Velić
Primjena umjetnih neuronskih mreža u kartiranju ležišta ugljikovodika, primjer EK markera RS5 u Bjelovarskoj subdepresiji DOC PDF
Marijan Šapina
Opći model za izračun geološke vjerojatnosti novih otkrića plina u Sjevernom Jadranu uz primjer plinskog polja Ika DOC PDF
Mate Režić
Izračun 1D variograma, primjer pješčenjačkih ležišta i njihove krovine polja Šandrovac DOC PDF
Marko Vekić
Biostatistika u određivanju vrsta fosilnih planktonskih puževa DOC PDF
Marija Bošnjak, Jasenka Sremac, Davor Vrsaljko
Statistička obrada troškova odvajanja pridobivene slojne vode iz pješčenjačkih ležišta Savske depresije DOC PDF
Josip Ivšinović
Korelacijsko, regresijsko i kros-korelacijsko modeliranje vremenskih nizova podataka u hidrogeologiji DOC PDF
Kristijan Posavec, Silvestar Škudar
Netočnosti u proračunu tamnog leta meteorita DOC PDF
Zeljko Andreic
Prilagodba odstupanja prostorne procjene količine oborine pomoću automatskih meteoroloških postaja DOC PDF
Toni Jurlina
Višnjanski program astrometrije malih tijela Sunčeva sustava, tehnološki preokret i napuštanje Väisälä paradigme DOC abstract PDF abstract
Korado Korlević
Astrometrijske metode HMM DOC abstract PDF abstract
Damir Šegon
Homogenizacija nemješivog nestlačivog dvofaznog toka u poroznoj sredini s dvostrukom poroznosti DOC abstract PDF abstract
Anja Vrbaski


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Organised by Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb, 2016