Browse Title Index


 
Scheduled Conference Title
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Astrometrijske metode HMM Abstract
Damir Šegon
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Biostatistika u određivanju vrsta fosilnih planktonskih puževa Abstract
Marija Bošnjak, Jasenka Sremac, Davor Vrsaljko
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Homogenizacija nemješivog nestlačivog dvofaznog toka u poroznoj sredini s dvostrukom poroznosti Abstract
Anja Vrbaski
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Hrvatski rječnik odabranih geomatematičkih i geostatističkih pojmova Abstract
Ivana Mesić Kiš
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Hrvatski rječnik odabranih geomatematičkih pojmova iz ekonomske geologije i geološke vjerojatnosti Abstract
Tomislav Malvić, Josipa Velić
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Izračun 1D variograma, primjer pješčenjačkih ležišta i njihove krovine polja Šandrovac Abstract
Marko Vekić
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Korelacijsko, regresijsko i kros-korelacijsko modeliranje vremenskih nizova podataka u hidrogeologiji Abstract
Kristijan Posavec, Silvestar Škudar
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Netočnosti u proračunu tamnog leta meteorita Abstract
Zeljko Andreic
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Opći model za izračun geološke vjerojatnosti novih otkrića plina u Sjevernom Jadranu uz primjer plinskog polja Ika Abstract
Mate Režić
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Prilagodba odstupanja prostorne procjene količine oborine pomoću automatskih meteoroloških postaja Abstract
Toni Jurlina
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Primjena umjetnih neuronskih mreža u kartiranju ležišta ugljikovodika, primjer EK markera RS5 u Bjelovarskoj subdepresiji Abstract
Marijan Šapina
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Statistička obrada troškova odvajanja pridobivene slojne vode iz pješčenjačkih ležišta Savske depresije Abstract
Josip Ivšinović
 
Matematičke metode i nazivlje u geologiji 2016 Višnjanski program astrometrije malih tijela Sunčeva sustava, tehnološki preokret i napuštanje Väisälä paradigme Abstract
Korado Korlević
 
1 - 13 of 13 Items


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Organised by Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb, 2016